Tại sao nên lựa chọn

Phương pháp Shettles

Hình gạch chân
S.-BS.-Landrum B.Shettles nghiên cúu phương pháp sinh con theo ý muốn

Tiến sĩ Landrum B. Shettles

Là cha đẻ của phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF . Đồng thời cũng là tác giả cuốn sách “How to Choose the Sex of Your Baby” (Làm thế nào để lựa chọn giới tính thai nhi) xuất bản năm 1960.

Ưu điểm:

 • Phương pháp sinh con của tiến sĩ Shettles tỉ lệ thành công cao nhất đạt 85% cao hơn so với IVF chỉ đạt 50% và IUI đạt 30%
 • Đơn giản dễ thực hiện có thể tiến hành ngay tại nhà mà không gây đau đớn
 • Chi phí thấp

Năm 1960 tại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Landrum B. Shettles tiến hành nghiên cứu về Phương pháp Sinh con theo ý muốn Tự nhiên. Nghiên cứu này dựa trên sự phân biệt giữa hai loại tinh trùng, tinh trùng Y (quy định giới tính nam) và tinh trùng X (quy định giới tính nữ), như sau:

Tinh trùng y sinh con trai

Tinh Trùng Y(Sinh con trai)

 • Ưa môi trường kiềm
 • Bơi nhanh
 • Thời gian sống ngắn
Tinh trùng x sinh con gái

Tinh trùng X( Sinh con gái)

 • Ưa môi trường Axit
 • Bơi chậm
 • Thời gian sống lâu

Để sinh con gái bố mẹ nên quan hệ trước thời điểm rụng trứng và tạo môi trường axit. Vì tinh trùng X sống dai hơn nên có thể đợi được khi trứng rụng. Do đó, tỷ lệ  X thụ tinh với trứng để sinh con gái thành công là cao hơn.Để sinh con trai bố mẹ nên quan hệ đúng hoặc sau ngày rụng trứng không quá lâu, tạo môi trường kiềm. Vì có thời gian sống ngắn nhưng bơi nhanh, nên vào ngày rụng trứng tinh trùng Y dễ thụ tinh có cơ hội sinh con trai cao hơn.

Thành Công Của Các Gia Đình

Hình gạch chân

Nhờ phương pháp canh trứng của Tiến sĩ Shettles và hướng dẫn của chuyên gia nhiều chị em phụ nữ đã mang thai thành công

Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con gái theo ý muốn
Feedback sinh con gái theo ý muốn
Feedback sinh con gái theo ý muốn
Feedback sinh con gái theo ý muốn

Tham Gia

Cộng Đồng Sinh Con Theo Ý Muốn

Hình gạch chân

Nơi chia sẻ kinh nghiệm từ hơn 300.000 bố mẹ đã và đang trong hành trình “Sinh con như ý”

Sinh con trai theo ý muốn
Tham gia hội sinh con gái như ý

Phương pháp sinh con theo ý muốn của Tiến sĩ Shettles

Hình gạch chân
S.-BS.-Landrum B.Shettles nghiên cúu phương pháp sinh con theo ý muốn

Tiến sĩ Landrum B. Shettles

Cha đẻ của phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF, tác giả cuốn sách “How to Choose the Sex of Your Baby” (Cách lựa chọn giới tính thai nhi – 1960)

Năm 1960 tại Hoa Kỳ, TS. Landrum B. Shettles đã nghiên cứu ra PHƯƠNG PHÁP SINH CON THEO Ý MUỐN TỰ NHIÊN dựa trên sự khác nhau giữa 2 loại tinh trùng Y (giúp sinh con trai) và tinh trùng X (giúp sinh con gái) như sau:

Tinh trùng y sinh con trai

Tinh Trùng Y(Sinh con trai)

 • Ưa môi trường kiềm
 • Bơi nhanh
 • Thời gian sống ngắn
Tinh trùng x sinh con gái

Tinh Trùng X (Sinh con gái)

 • Ưa môi trường Axit
 • Bơi chậm
 • Thời gian sống dài

🔶🔶🔶

Dựa trên sự khác biệt này, theo Tiến sĩ Shettles:

Để sinh con trai bố mẹ nên quan hệ đúng hoặc sau ngày rụng trứng không quá lâu, tạo môi trường kiềm. Vì có thời gian sống ngắn nhưng bơi nhanh, nên vào ngày rụng trứng tinh trùng Y dễ thụ tinh có cơ hội sinh con trai cao hơn.

Để sinh con gái bố mẹ nên quan hệ trước thời điểm rụng trứng và tạo môi trường axit. Vì tinh trùng X sống dai hơn nên có thể đợi được khi trứng rụng. Do đó, tỷ lệ  X thụ tinh với trứng để sinh con gái thành công là cao hơn.

Vậy chi tiết từng bước của phương pháp Shettles để sinh con theo ý muốn như thế nào?

Tham gia hội sinh con như ý để muốn để nhận hướng dẫn ngay

Tại sao nên lựa chọn phương pháp Shettles

 • Phương pháp sinh con của Tiến sĩ Shettles có tỉ lệ thành công cao (85%)
 • Đơn giản dễ thực hiện có thể tiến hành ngay tại nhà 
 • Chi phí thấp

HÀNG TRĂM NGÀN BỐ MẸ ĐÃ ĐÓN BÉ NHƯ Ý

Hình gạch chân
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con trai như ý
Feedback sinh con gái theo ý muốn
Feedback sinh con gái theo ý muốn
Feedback sinh con gái theo ý muốn
Feedback sinh con gái theo ý muốn

Tham Gia

Cộng Đồng Sinh Con Theo Ý Muốn

Hình gạch chân

Nơi chia sẻ kinh nghiệm từ hơn 300.000 bố mẹ đã và đang trong hành trình “Sinh con như ý”

Sinh con trai theo ý muốn
Tham gia hội sinh con gái như ý